Voor wie?

Al je moeilijkheden ervaart in je functioneren kan ik je helpen. Iedereen kan met klachten te maken krijgen. Binnen mijn praktijk richt ik mij op mensen die in het dagelijks leven belemmerd worden door allerlei problemen.  Zowel mentaal als fysiek. Een eerste stap is om met deze klachten naar de huisarts te gaan.

Heeft u behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van de problemen die u ervaart? Jongeren en volwassenen kunnen terecht met uiteenlopende klachten.

Samen gaan we werken aan je herstel

Wie ben ik?

Mijn naam is Cristina Henderson en ben in 1992 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb een positieve en creatieve instelling. Ik  ben werkzaam binnen mijn eigen praktijk C-H-C- Maatschappelijkwerk & Meer.

zullen we een afspraak maken?

Werkwijze

In de praktijk worden de methodieken van het maatschappelijk werk gehanteerd. waaronder counseling. Counseling is in feite een kerntaak. Psycho-sociale hulpverlening. Bij counseling gaat het om het verkrijgen van inzichten in het eigen gedrag, eigen denken, voelen, handelen en beleven.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een holistische aanpak. Het samenspel van lichamelijke, geestelijke, sociale en energetische aspecten bepaalt hoe je als mens functioneert.

Het optimaal benutten van [tot nu toe] ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheid on het functioneren te verbeteren en om balans in jouw leven te krijgen werk ik vanuit verschillende invalshoeken. Samen kijken we welke methode bij jou past en waar jij je het beste bij voelt.

Ik breng je graag in je eigen kracht en in het hier en nu. Door mijn praktische instelling richt mij op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Uiteraard werk ik vanuit een voorop gesteld behandelplan begeleid en ik inspireer en motiveer vanuit een authenticiteit en intuïtie. De volgende gebieden behandel ik in mijn praktijk:

 • Faalangst onzekerheid , laag zelfbeeld
 • Assertiviteit problemen
 • Communicatie problemen
 • Stress, burn-out
 • Verlies/rouw verwerking
 • Somberheid
 • Depressie
 • Lichamelijke klachten met een psychische oorzaak
 • Zingevingsvragen
 • Gezin en relatie problemen
 • Hoge sensitiviteit, hooggevoelige personen, HSP, HSS
 • Eenzaamheid

Zullen we een afspraak maken?

Contact / Aanmelden

Wilt u een  telefonisch afspraak maken voor intake gesprek of om samen de mogelijkheden te bespreken? U kunt mij bereiken op 06-20831891.

Of u kunt onderstaand formulier invullen:

Registraties


NFG 7970

BPSW 1355

AGB code 90058965

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG
Deze beroeps vereniging stelt hoge eisen aan leden voor toelating tot de beroepsvereniging en op gebied van na scholing. Dit biedt u de garantie, dat ik over landelijk erkende diploma’s beschik en ik mijn kennis op peil zal zijn.

Ik werk volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz) en volg de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)